Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


   powrót
Nazwa Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Opis Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 r. jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Usamodzielniła się, stając się z dniem 27 listopada 1979 r. Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W dniu 29 grudnia 1981 r. Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podstawowym zadaniem dydaktycznym Akademii jest kształcenie wykonawców, kompozytorów, dyrygentów, teoretyków, reżyserów dźwięku, pedagogów i organizatorów życia muzycznego. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz tytuł licencjata lub magistra sztuki. Studia w uczelni odbywają się według planów studiów w strukturze czterowydziałowej.
Adres ul. Słowackiego 7 85-008 Bydgoszcz
Telefon +48 52 321-05-82
WWW www.amuz.bydgoszcz.pl
E-mail sekr@amuz.bydgoszcz.pl

 Studia (24)   Jednostki prowadzące studia (4) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Dyrygentura, Specjalność: Dyrygentura orkiestr dętych (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Dyrygentura, Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Dyrygentura, Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalności: Edukacja muzyczna, Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalności: Edukacja muzyczna, Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Edukacja muzyczna (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Edukacja muzyczna (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Instrumentalistyka, Specjalność: Gra na instrumencie (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Instrumentalistyka, Specjalność: Gra na instrumencie (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Jazz i muzyka estradowa, Specjalność: Instrumentalistyka jazzowa (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Jazz i muzyka estradowa, Specjalność: Instrumentalistyka jazzowa (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Jazz i muzyka estradowa, Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Jazz i muzyka estradowa, Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Jazz i muzyka estradowa, Specjalność: Wokalistyka jazzowa (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Jazz i muzyka estradowa, Specjalność: Wokalistyka jazzowa (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Kompozycja (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Kompozycja (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Kompozycja, specjalizacja: Muzyka dla multimediów (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Kompozycja, specjalizacja: Muzyka filmowa i teatralna (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Teoria Muzyki (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Reżyseria Dźwięku (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
Wokalistyka, Specjalność: Wokalno-Aktorska (drugiego stopnia) drugiego stopnia dzienne
Wokalistyka, Specjalność: Wokalno-Aktorska (pierwszego stopnia) pierwszego stopnia dzienne
razem: 24
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce