Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

| Marcin Tarnawski

Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniach 21-22 września 2020 roku w siedzibie Uczelni.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMFN PDF