Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Terminy i harmonogram egzaminów | studia I i II stopnia

| Marcin Tarnawski

Click for ENGLISH

19 kwietnia - 31 maja

 • założenie konta w systemie IRK
 • uzupełnienie danych osobowych
 • zapis na wybrany kierunek / specjalność
 • wygenerowanie podania z systemu IRK
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej (150 zł, 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373, w tytule: [imię i nazwisko] + opłata rekrutacyjna + [kierunek i stopień studiów]
 • Przesłanie podpisanego podania i opłaty rekrutacyjnej do AMFN (ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz)

do 14 czerwca

 • wgranie plików z nagraniami/partyrurami/porfolio do systemu IRK (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji).

  W przypadku braku dostępu do instrumentu lub innych okoliczności uniemożliwiających dokonania nagrania, należy zgłosić się do Biura Rekrutacji (zakładka POMOC) w celu ustalenia możliwości odbycia egzaminu w trybie stacjonarnym.

21 - 24 czerwca

 • egzaminy wstępne online.

  Linki do spotkań zostaną przesłane kandydatom najpóźniej dzień przed terminem egzaminu.

do 15 lipca

 • przesłanie do AMFN wymaganych dokumentów (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji, paragraf 13, ust. 4; kandydaci z zagranicy: paragraf 14).

do 22 lipca

 • Kandydaci na Reżyserię dźwięku - dosłanie deklaracji podjęcia studiów (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacjiparagraf 13, ust. 4;)