• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych

Szczegóły
Kod SD-EA-P
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do wszechstronnej, opartej na wysokich kwalifikacjach, działalności jako dyrygenci w zawodowych instytucjach muzycznych, a także społecznym ruchu muzycznym oraz w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni, w uczelniach kształcących nauczycieli (kolegia nauczycielskie, akademie pedagogiczne, uniwersytety), jak również w szkolnictwie ogólnokształcącym;
 • przygotowani są również do działalności w instytucjach kultury i mediach oraz do animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • współpraca wydziału z chórami i orkiestrami działającymi w regionie owocuje praktykami dyrygenckimi studentów oraz prezentacjami koncertowymi egzaminów dyplomowych.

DOBIERZ SPECJALIZACJĘ!

 • określ, czy chcesz rozszerzyć swoje kompetencje:

Wokalistyka chóralna – przygotowanie do pracy etatowej w zawodowych zespołach chóralnych - filharmonicznych, radiowych, operowych i kameralnych. 

Edukacja w szkolnictwie muzycznym – przygotowanie do prowadzenia przedmiotów kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Muzyka w teatrze – przygotowanie do objęcia funkcji kierownika muzycznego w teatrach dramatycznych i innych instytucjach kultury. 


ZASADY KWALIFIKACJI


specjalności: PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

(egzaminy dwuetapowe) 

 

Etap I  

 • Dyrygowanie - prezentacja dwóch utworów chóralnych o zmiennym charakterze. Program powienin być wykonany z pamięci.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.
     

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 2) = 32 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 2) = 50 pkt.

   

               
 •  Egzamin z emisji głosu lub gry na instrumencie (do wyboru); czas prezentacji - do 10 minut. Program powienin być wykonany z pamięci.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 2) = 32 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 2) = 50 pkt.

   

   

Etap II

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze (egzamin ustny, stacjonarny).

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 2) = 32 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 2) = 50 pkt.

   

   

   

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.