Instrumentalistyka, specjalność: Altówka barokowa


W mocy od: 6 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

(egzaminy jednoetapowe)

 
 • Gra na instrumencie – przesłanie nagrań (do 13 czerwca 2022 r.)

  • Wykonanie recitalu o czasie trwania ok. 30-35 minut. Program recitalu powinien zawierać pozycje repertuarowe opisane w szczegółowych wytycznych Warunków i trybu rekrutacji (od str. 41; patrz także poniżej - Wymagania programowe).
  • Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).
  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrument: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, flet traverso, obój barokowy, trąbka naturalna, lutnia – zdają egzamin na w/w instrumentach.
  • Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
  • W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

  Wytyczne do nagrań

  • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczości nie większej niż 720p;
  • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
  • nie można stosować montażu utworów (nagrania z jednego ujęcia);
  • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu;
  • pojedynczy plik nie powinien przekraczać rozmiaru 350 MB;
  • moduł do załączania nagrania znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK:
  • moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

   

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 3) = 48 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 3) = 75 pkt.

   Wymagania programowe

  • dowolny program zróżnicowany stylistycznie;
  • dopuszczone jest nagrywanie programu bez partii akompaniamentu;
  • program może być wykonany na instrumencie historycznym lub współczesnym

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji. Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.