Instrumentalistyka, specjalność: Kameralistyka


W mocy od: 7 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: KAMERALISTYKA

(egzaminy jednoetapowe, stacjonarne)

 
  • Gra w zespole kameralnym – wykonanie programu o czasie trwania ok. 50-60 minut. Program recitalu powinien zawierać pozycje repertuarowe z trzech różnych stylów. Dopuszcza się wykonanie pojedynczych części utworów cyklicznych, przy czym w programie musi być zawarty w całości jeden utwór w formie sonaty. Program powinien być wykonywany w całości przez pełny skład zespołu. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
    Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

  • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów. W egzaminie uczestniczą jednocześnie wszyscy członkowie zespołu (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.