Instrumentalistyka, specjalność: Korepetycja i coaching wokalny


W mocy od: 7 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: KOREPETYCJA I COACHING WOKALNY

(egzaminy jednoetapowe)

 
  • Korepetycja i gra na fortepianie  – Wykonanie z wokalistą lekcji/wstępnego coachingu (coaching dotyczący stylu, interpretacji, fonetyki języka, emisji wokalnej itp. na poziomie obecnej wiedzy i intuicji kandydata) z dowolnie wybraną arią z recytatywem z opery G. F. Haendla lub W. A. Mozarta (10 minut). Zapewnienie udziału wokalisty w egzaminie leży po stronie kandydata.
    Wykonanie partii fortepianu (wyciągu fortepianowego) recytatywu i arii z coachingu z jednoczesną recytacją tekstu w rytmie; w takiej samej formie wykonanie „Pieśni wieczornej” Stanisława Moniuszki.
    Wykonanie repertuaru solowego (8-10 minut) zawierającego wyraźne elementy wirtuozowskie (dopuszczalne wykonanie z nut).
    Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

  • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów - egzamin ustny, stacjonarny.

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.