Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I MUZYKI  ROZRYWKOWEJ

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

minimalna liczba punktów:

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

minimalna liczba punktów:

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Etap II   

 

minimalna liczba punktów:

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.