Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Wokalistyka Jazzowa


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: WOKALISTYKA JAZZOWA 

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 

Etap II

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.