Muzyka Kościelna, specjalność Improwizacja Organowa


W mocy od: 1 kwietnia 2022

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: IMPROWIZACJA ORGANOWA
(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Improwizacja organowa – prezentacja programu improwizowanego w dowolnej formie oraz liczbie utworów, w czasie ok. 10-15 minut.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

Gra na instrumencie – organy. Prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 20 minut. Program powinien być zróżnicowany pod względem form i stylów.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.