Wokalistyka, specjalność: Wokalno-Aktorska


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: WOKALNO-AKTORSKA 

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

  • Śpiew solowy - wykonanie programu obejmującego co najmniej 4 utwory muzyki poważnej, w tym co najmniej jeden utwór w języku polskim. Program powinien być wykonany z pamięci oraz z akompaniamentem fortepianowym. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
    Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

  • Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci wiersza i fragmentu prozy (czas trwania: wiersz - 3 minuty, proza – 3 minuty). Zaleca się przygotowanie dwóch tekstów odmiennych stylistycznie; zalecany wygodny ubiór do ćwiczeń.
    Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

  • Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.
    Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

 

Etap III  

  • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.