• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Symfoniczno-Operowa

Szczegóły
Kod SD-D-S
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Dyrygentura
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w profesjonalnych instytucjach kultury: orkiestrach różnego typu (filharmonie), zespołach wokalno-instrumentalnych (formy wokalno-instrumentalne, opera), chórach, teatrach muzycznych;
 • mogą podejmować pracę w obszarze muzyki w szkołach oraz w ruchach amatorskich;
 • mogą prowadzić działalność pedagogiczną w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury, jak również podejmować pracę w jednostkach upowszechniania kultury;
 • mogą sprawować funkcje doradcze w zakresie kultury w strukturach administracyjnych różnego szczebla;
 • mogą wpływać na upowszechnianie wiedzy o sztuce muzycznej w mediach poprzez wykonywanie zawodu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, krytyka lub publicysty muzycznego.

ABSOLWENCI POSIADAJĄ NABYTE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • prowadzenia zespołów instrumentalnych: orkiestr kameralnych, symfonicznych, dętych, jazzowych i rozrywkowych, a także zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów w profesjonalnych instytucjach kultury (także w teatrze) i w ruchu amatorskim;
 • wykonawstwa muzyki dawnej i współczesnej;
 • muzyki teatralnej i filmowej, projektów multimedialnych (przedmioty fakultatywne);
 • realizacji elementarnych zadań aktorskich (przedmioty fakultatywne);
 • pracy w studiu z elementami akustyki (przedmioty fakultatywne);
 • aranżacji komputerowej (przedmioty fakultatywne);
 • działań w instytucjach upowszechniania kultury.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • w ramach zajęć z dyrygentury nasi studenci regularnie odbywają praktyki z zawodową orkiestrą symfoniczną oraz w teatrze operowym;
 • studenci prezentują koncert dyplomowy z polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

ZASADY KWALIFIKACJI

specjalność:  DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA

 

Etap I

 • Dyrygowanie - prezentacja programu zawierającego utwory bądź ich części o zróżnicowanym charakterze i co najmniej średnim stopniu trudności w zakresie techniki dyrygenckiej (muzyka romantyczna, neoromantyczna, ekspresjonizm, impresjonizm, neoklasycyzm); czas trwania programu nie krótszy niż 40 minut.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

  minimalna liczba punktów:

  (18 pkt. x 4) = 72 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 


 

Etap II 

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).


  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 2) = 32 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 2) = 50 pkt.


Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.