Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

For English click HERE

Ogólne terminy rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie 2024/2025:

 • do 12 czerwca 2024 r. godz. 12:00 – rejestracja w systemie IRK i dokonanie opłaty rekrutacyjnej (księgowanie na kontach Kandydatów w systemie IRK może potrwać około 3 dni roboczych, prosimy o cierpliwość)

 • do 12 czerwca 2024, do godz. 12:00 – wgrywanie plików w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje (dotyczy wybranych specjalności)
 • ok. 14 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status)

 • 25-28 czerwca 2024 r. - egzaminy wstępne - pierwsza tura naboru (sprawdź Harmonogram i tryb egzaminów)
 • do 12 lipca 2024 r. 16 lipca 2024 r. do godz. 12:00 (przedłużenie terminu) – wypełnienie deklaracji podjęcia studiów (system IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) oraz ewentualne dostarczenie wymaganych dokumentów t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, niezbędnych do przyjęcia na studia (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)

 • do 28 sierpnia 2024 r., godz. 12:00 – rejestracja w systemie IRK na drugą turę dodatkowych egzaminów wstępnych (wybrane kierunki i specjalności) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł; wgrywanie plików w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje (dotyczy wybranych specjalności)
 • 30 sierpnia 2024 r. – informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status)
 • 9-11 września 2024 r. – egzaminy wstępne - druga tura naboru  (wybrane kierunki i specjalności)

 • do 13 września 2024 r., do godz. 12:00 – wypełnienie deklaracji podjęcia studiów (system IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) oraz ewentualne dostarczenie wymaganych dokumentów t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, niezbędnych do przyjęcia na studia (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)

Ogólne terminy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMFN na rok akademicki 2024/2025:

 • rejestracja w systemie IRK – do 28 sierpnia 2024 r., godz. 12:00
 • do 28 sierpnia 2024 r. – dokonanie opłaty rekrutacyjnej i załączenie wymaganych dokumentów w systemie IRK (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji) – UWAGA! Księgowanie w systemie IRK może trwać około 3 dni.
 • do 16 września 2024 r. – przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać w Biurze Rekrutacji dokument uprawniający do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej, zgodnie z par 4, ust 1, pkt 1 Warunków i trybu rekrutacji, np.:
  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;
  • studiów II stopnia;
  • potwierdzenie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant;
  • dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • egzaminy wstępne (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
  • etap I – 16 września 2024 r.
  • etap II  – 17 września 2024 r.
 • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia) – 100 zł

Ogólne terminy rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2024/2025:

Rejestracja

 • Rejestracji na Studia Podyplomowe w AMFN na rok akademicki 2024/2025 można dokonywać w systemie IRK (https://rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pldo 28 sierpnia 2024 r. godz. 12:00

Terminy i forma egzaminów wstępnych

Terminy załączania i dostarczania dokumentów i materiałów oraz ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych i decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe

 

 • Kandydaci na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki oraz Podyplomowe Studia Wokalistyki winni załączyć w systemie IRK wymagane dokumenty i materiały do 28 sierpnia 2024 r., godz. 12:00. Spis wymaganych dokumentów i materiałów dostępny jest w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2024/2025.
 • Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki po zdaniu egzaminów wstępnych jest dostarczenie do Uczelni do 13 września 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego) oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu licencjackiego lub magisterskiego ukończenia kierunku Instrumentalistyka lub kierunku o zbliżonych końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski).
 • Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Wokalistyki jest przedstawienie w dniu egzaminu wstępnego lub dostarczenie do Uczelni do 13 września 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego) oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu licencjackiego lub magisterskiego ukończenia kierunku Wokalistyka lub kierunku o zbliżonych końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski).
 • Kandydaci na Podyplomowe Studia Pedagogiczne  winni załączyć w systemie IRK oraz dostarczyć do siedziby Uczelni wymagane dokumenty i materiały do 28 sierpnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego). Spis wymaganych dokumentów i materiałów dostępny jest w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe na rok akademicki 2023/2024.
 • Wyniki egzaminów wstępnych ogłoszone będą 11 września 2024 r. na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK (moje konto -> zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Informacja o przyjęciu na Studia Podyplomowe AMFN ogłoszona zostanie do 20 września 2024 r. na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK (moje konto -> zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”).