• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instrumentalistyka, specjalność: Organy

Szczegóły
Kod SD-I-OR
Jednostka organizacyjna Wydział Instrumentalny
Kierunek studiów Instrumentalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania Cztery semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 2 (02.08.2022 00:00 – 31.08.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2022 09:00 – 31.05.2022 23:59)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

  • posiadają wiedzę dotyczącą repertuaru w zakresie swojego instrumentu;
  • potrafią wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe i artystyczne w indywidualnej oraz zbiorowej pracy nad utworem i przygotowaniem repertuaru koncertowego;
  • formułują swoje koncepcje artystyczne w sposób zrozumiały, przez co są w stanie nawiązać współpracę w zespole kameralnym oraz prowadzić dialog ze słuchaczami o zróżnicowanym stopniu przygotowania do odbioru muzyki klasycznej.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW MAGISTERSKICH ABSOLWENCI MOGĄ ROZWIJAĆ
SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

  • artystycznej (solowej, kameralnej i orkiestrowej, jako korepetytor i akompaniator);
  • edukacyjnej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
  • poprzez podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENCI MOGĄ UGRUNTOWAĆ I ROZWINĄĆ
W RAMACH STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ POPRZEZ:

  • działalność zawodową solisty, kameralisty lub muzyka orkiestrowego;
  • dalszy rozwój umiejętności kreowania własnego wizerunku artystycznego;
  • podjęcie działalności organizacyjnej w ramach zespołów kameralnych, stowarzyszeń,
  • związków twórczych, związków zawodowych, rad artystycznych, zdobywania środków finansowych na prowadzenie działalności (stypendia, granty) itp.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

  • kameralna i przyjazna atmosfera studiów pozwala w naturalny sposób rozwinąć indywidualne zdolności studentów. To zaleta bliskiego kontaktu z wykładowcami, współpracy w zespołach kameralnych i spotkań w gronie studenckim.

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

(egzaminy jednoetapowe)

 
  • Gra na instrumencie – przesłanie nagrań (do 13 czerwca 2022 r.)

    • Wykonanie recitalu o czasie trwania ok. 30-35 minut. Program recitalu powinien zawierać pozycje repertuarowe opisane w szczegółowych wytycznych Warunków i trybu rekrutacji (od str. 41; patrz także poniżej - Wymagania programowe).
    • Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).
    • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrument: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, flet traverso, obój barokowy, trąbka naturalna, lutnia – zdają egzamin na w/w instrumentach.
    • Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
    • W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

    Wytyczne do nagrań

    • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczości nie większej niż 720p;
    • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
    • nie można stosować montażu utworów (nagrania z jednego ujęcia);
    • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu;
    • pojedynczy plik nie powinien przekraczać rozmiaru 350 MB;
    • moduł do załączania nagrania znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK:
    • moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

     

    minimalna liczba punktów:

    (16 pkt. x 3) = 48 pkt.

    maksymalna liczba punktów:

    (25 pkt. x 3) = 75 pkt.

     Wymagania programowe

    • dowolny program zróżnicowany stylistycznie na poziomie dyplomu studiów licencjackich;

  • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

    Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji. Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.