• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Muzyka Kościelna, specjalność Muzyka Kościelna

Szczegóły
Kod SP-MK-MK
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Muzyka Kościelna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
  • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

  • posiadają umiejętności gry na organach oraz swobodnego akompaniamentu liturgicznego z elementami improwizacji;
  • właściwie dobierają repertuar z muzyki sakralnej, w oparciu o prawodawstwo kościelne;
  • przygotowani są do prowadzenia parafialnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych;
  • posiadają kompetencje z zakresu animacji kultury na rzecz parafii.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

  • Katedra Muzyki Kościelnej intensywnie współpracuje z instytucjami diecezjalnymi regionu;
  • studenci mają szerokie możliwości odbywania zajęć oraz praktyk w ważnych kościołach diecezji;
  • zajęcia z zakresu organoznawstwa odbywają się w warsztacie organmistrzowskim. 

 


ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych kandydata - prezentacja dyrygowania dowolnym utworem chóralnym w wybranym metrum; wykonanie z pamięci dowolnego utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu lub a cappella; rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków (egzamin ustny, stacjonarny).

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

Gra na instrumencie – organy. Prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 10-15 minut. Kandydat, poza literaturą, może wykonać improwizację w dowolnej formie, przy czym improwizacja może stanowić 1/3 czasu całej prezentacji.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.