Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Symfoniczno-Operowa


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

specjalność:  DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA

 

Etap I

 


 

Etap II 


Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.