• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Szkoła Doktorska

| Marcin Tarnawski

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 • rejestracja w systemie IRK - czerwiec - 31 sierpnia 2022 r.
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub osobiście - do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego; osobiście dokumenty można składać w skrzynce z etykietą "Rekrutacja" koło Sekretariatu w budynku AMFN przy ul. Słowackiego 7)
 • egzaminy wstępne (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
  • etap I - 19 września 2022 r.
  • etap II  - 20 września 2022 r.
 • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce "Płatności" po zapisaniu się na studia) - 100 zł.

Studia Podyplomowe

| Marcin Tarnawski

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

 • Studia Podyplomowe - POBIERZ dokument.

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 • rejestracja w systemie IRK - czerwiec - 31 sierpnia 2022 r.
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej i dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą lub osobiście - do 31 sierpnia 2022 r.  (liczy się data stempla pocztowego; osobiście dokumenty można składać w skrzynce z etykietą "Rekrutacja" koło Sekretariatu w budynku AMFN przy ul. Słowackiego 7))
 • egzaminy wstępne - wrzesień 2022 r. - szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe.
 • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce "Płatności" po zapisaniu się na studia):
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki - 100 zł
  • Podyplomowe Studia Wokalistyki - 100 zł
  • Podyplomowe Studia - Korektor Fortepianu - 100 zł
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne - 50 zł
 • wysokość opłat za studia podyplomowe dla cudzoziemców (Zarządzenie Rektora):
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) - 1800 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) - 1800 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (z akompaniatorem) - 1200 EUR / rok
  • Podyplomowe Studia Instrumentalistyki (bez akompaniatora) - 1200 EUR / rok

 

Stypendia pomostowe dla maturzystów

| Marcin Tarnawski

Tegorocznych maturzystów zachęcamy do zapoznania się z możliwością uzyskania Stypendium Pomostowego.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
  lub
 • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  lub
 • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  lub
 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Regulamin i więcej informacji znajdziecie na http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=50&page=10793

Informator

| Marcin Tarnawski

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem online tegorocznej rekrutacji na studia w AMFN!

ENGLISH

| Marcin Tarnawski

For English click HERE

Egzaminy wstępne 2022/2023

| Marcin Tarnawski

For English click HERE

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 • studia licencjackie i magisterskie (rejestracja w IRK od 19 kwietnia do 31 maja)
  • 20-23 czerwca 2022 r.
 • Szkoła Doktorska (rejestracja w IRK od czerwca do 31 sierpnia)
  • etap I - 19 września 2022 r.
  • etap II - 20 września 2022 r.
 • Studia Podyplomowe - wrzesień 2022 r.
  (rejestracja w IRK od czerwca do 31 sierpnia)

Więcej terminów związanych z rekrutacją znajdziesz TUTAJ.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

 • studia licencjackie i magisterskie  - Pobierz PDF
 • Szkoła Doktorska - Pobierz PDF
 • Studia Podyplomowe - publikacja na początku czerwca 2022 r.