Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: Edukacja Muzyczna


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalności: EDUKACJA MUZYCZNA

 

(egzaminy dwuetapowe) 

 

Etap I  

Etap II

 

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.