Instrumentalistyka, specjalność: Kameralistyka Fortepianowa


W mocy od: 7 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

 
ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.