Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Instrumentalistyka Jazzowa


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJIspecjalność: INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

(akordeon i instrumenty pochodne, flet poprzeczny, flügelhorn, fortepian, gitara basowa, gitara, instrumenty perkusyjne, klarnet, kontrabas, saksofon, skrzypce, puzon, trąbka, wibrafon, wiolonczela)

(egzaminy dwuetapowe) 

                

Etap I

 • Wykonanie półrecitalu (około 30 min.) złożonego z utworów jazzowych, różnorodnych pod względem stylistyki, charakteru czy tempa np. swing, bossa, funk, free, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji jako głównego elementu wykonawczego, preferowany występ „na żywo” z muzykami akompaniującymi.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.


  minimalna liczba punktów:

  (18 pkt. x 4) = 72 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 4) = 100 pkt.

   


   
   

                        

Etap II

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

   

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 2) = 32 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 2) = 50 pkt.

   

   

   
Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.