• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja

Szczegóły
Kod SD-KTM-K
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Kompozycja i Teoria Muzyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • posiadają umiejętność tworzenia koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;
 • wykazują umiejętność tworzenia utworów o złożonej strukturze i rozbudowanej obsadzie, charakteryzujących się wysokim stopniem zindywidualizowania;
 • są przygotowani do kierowania realizacją własnych kompozycji oraz organizowania i prowadzenia imprez muzycznych;
 • opanowują w stopniu zaawansowanym techniki i technologie kompozytorskie oraz zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają pogłębioną umiejętność korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów dla celów dydaktyczno-pedagogicznych;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: KOMPOZYCJA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 • Portfolio - prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów o zróżnicowanej obsadzie, w tym jeden utwór ujęty w formę cykliczną.

Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

  • Pliki w formacie PDF należy załączyć w systemie IRK do 13 czerwca 2022 r.
  • moduł do załączania plików znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK: moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 kt. x 3) = 75 pkt.

 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku – egzamin ustny.

Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.