Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja


W mocy od: 22 marca 2022

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: KOMPOZYCJA

(egzaminy jednoetapowe)

 

Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 kt. x 3) = 75 pkt.

 

Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.