Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Teoria Muzyki


W mocy od: 22 marca 2022

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy jednoetapowe)

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.