Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Orkiestr Dętych


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

specjalność: DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA

 

Etap I  

  • Dyrygowanie przygotowanym utworem – prezentacja utworu lub większej części formy na orkiestrę kameralną, symfoniczną lub dętą o zróżnicowanym charakterze (np. część szybka i wolna w odmiennym metrum). Czas trwania programu nie krótszy niż 20 minut.
    Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

                                                                                                  

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

  • Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu obejmujący materiał na poziomie ukończenia szkoły muzycznej II stopnia - egzamin pisemny.
    Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap II  

  • Gra na instrumencie – prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania do 20 minut na wybranym instrumencie. Program powinien być wykonany z pamięci.
    Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III 

  • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 
Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi:  150 pkt.