• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instrumentalistyka, specjalność: Altówka barokowa

Szczegóły
Kod SP-I-ALB
Jednostka organizacyjna Wydział Instrumentalny
Kierunek studiów Instrumentalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Czas trwania Sześć semestrów
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają wiedzę dotyczącą podstawowego repertuaru w zakresie swojego instrumentu;
 • potrafią wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe i artystyczne w pracy nad utworem i przygotowaniem repertuaru koncertowego;
 • formułują swoje koncepcje artystyczne w sposób zrozumiały, przez co są w stanie nawiązać współpracę w zespole kameralnym;
 • są w stanie prowadzić dialog ze słuchaczami o zróżnicowanym stopniu przygotowania do odbioru muzyki klasycznej.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH ABSOLWENCI MOGĄ ROZWIJAĆ 
SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:

 • podjęcie studiów magisterskich;
 • prowadzenie działalności artystycznej (solowej, kameralnej i orkiestrowej);
 • prowadzenie działalności edukacyjnej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENCI MOGĄ UGRUNTOWAĆ I ROZWINĄĆ
W RAMACH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ POPRZEZ:

 • działalność zawodową i praktykę – w czasie koncertów i recitali;
 • dalszy rozwój umiejętności kreowania własnego wizerunku artystycznego;
 • podjęcie działalności organizacyjnej w ramach zespołów kameralnych, stowarzyszeń, związków twórczych, rad artystycznych itp.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kameralna i przyjazna atmosfera studiów pozwala w naturalny sposób rozwinąć indywidualne zdolności studentów. To zaleta bliskiego kontaktu z wykładowcami, współpracy w zespołach kameralnych i spotkań w gronie studenckim.

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 • Gra na instrumencie - przesłanie nagrań (do 13 czerwca 2022 r.)

  • Kandydat prezentuje program i czasie trwania 25-30 minut obejmujący pozycje opisane w szczegółowych wytycznych Warunków i trybu rekrutacji (od str. 41; patrz także poniżej - Wymagania programowe).
  • Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).
  • Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
  • W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

   

  Wytyczne do nagrań

  • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczości nie większej niż 720p;
  • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
  • nie można stosować montażu utworów (nagrania z jednego ujęcia);
  • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu;
  • pojedynczy plik nie powinien przekraczać rozmiaru 350 MB;
  • moduł do załączania nagrania znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK:
   moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

   

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 3) = 48 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 3) = 75 pkt.

   

  Wymagania programowe

  • dowolny program zróżnicowany stylistycznie;
  • dopuszczone jest nagrywanie programu bez partii akompaniamentu;
  • program może być wykonany na instrumencie historycznym lub współczesnym.

 

Etap II

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji. Otrzymanie linku do połączenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do II etapu egzaminów wstępnych. Prosimy o sprawdzenie rubryki "Dodatkowe informacje o przyjęciu" w tabeli w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".
  Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi:  100 pkt.