Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I MUZYKI ROZRYWKOWEJ

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I 

a1) Gra na instrumencie – prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej lub transkrypcji utworów jazzowych (solówki); przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 15 minut.
W przypadku perkusji jazzowej np. etiudy werblowe lub transkrypcja utworu jazzowego grana na zestawie.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

b1) Improwizacja na bazie standardów jazzowych – przynajmniej dwa zróżnicowane utwory co do charakteru, stylu czy tempa np. swing, bossa, funk, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. Utwory mogą być wykonane z przygotowanym przez kandydata podkładem instrumentalnym lub akompaniamentem muzyków realizowanym „na żywo”.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

c1) Sprawdzenie dyspozycji manualnych.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

lub

 

a2) Śpiew jazzowy – wykonanie programu złożonego z trzech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowa interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania programu do 15 min. Akompaniament: pianista zapewniony przez AMFN lub w własnym zakresie (dopuszcza się w ramach akompaniamentu odtworzenie nagrania z tzw. podkładu muzycznego bez partii wokalnych);

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

b2) Improwizacja na schemacie bluesowym. Czas trwania – 5 min. Akompaniament: pianista AMFN .

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

c2) Sprawdzenie dyspozycji manualnych.

 

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap II

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 


Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt