Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Wokalistyka Jazzowa


W mocy od: 11 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJIspecjalność: WOKALISTYKA JAZZOWA 

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I    

Śpiew jazzowy

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

 

Etap II   

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III   

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.