Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Sound Design


W mocy od: 21 marca 2022

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: SOUND DESIGN
(egzaminy jednoetapowe)

 

Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 


Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.