Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Teoria Muzyki


W mocy od: 21 marca 2022

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I     

 • Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne - egzamin ustny.

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
  Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 

Etap II     

 • Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.

  Wytyczne do nagrań

  • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczości nie większej niż 720p;
  • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
  • nie można stosować montażu utworów (nagrania z jednego ujęcia);
  • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu;
  • pojedynczy plik nie powinien przekraczać rozmiaru 350 MB;
  • Pliki należy wgrać w systemie IRK do 13 czerwca 2022 r.
  • moduł do załączania plików znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK:
   moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi:  150 pkt.