Reżyseria Dźwięku


W mocy od: 22 marca 2022

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: 
REŻYSERIA DŹWIĘKU

(egzaminy czteroetapowe)

 

Etap I     

    1. egzamin pisemny - dyktanda melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii;
    2. egzamin ustny - czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.

 

minimalna liczba punktów:

(13 pkt. x 2)  = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

Etap II     

 

minimalna liczba punktów:

13 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III 

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3)  = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap IV 

  1. egzamin pisemny: zadania z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształcącej;
  2. egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.

 

 

minimalna liczba punktów:

(13 pkt. x 2)  = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I – IV wynosi: 200 pkt.