Instrumentalistyka, specjalność: Altówka barokowa


W mocy od: 31 marca 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

(egzaminy dwuetapowe, do wyboru: zdalnie lub stacjonarnie. W przypadku chęci uczestnictwa w trybie stacjonarnym prosimy o poinformowanie Biura Rekrutacji drogą mailową na adres rekrutacja@amfn.pl)

 

Etap I

 • Gra na instrumencie

  • Kandydat prezentuje program i czasie trwania 25-30 minut obejmujący pozycje opisane w szczegółowych wytycznych Warunków i trybu rekrutacji (od str. 46; patrz także poniżej - Wymagania programowe).
  • Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).
  • Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
  • W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

   

  Wytyczne do nagrań

  • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczości nie większej niż 720p;
  • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
  • nie można stosować montażu utworów (nagrania z jednego ujęcia);
  • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu;
  • pliki należy wgrać w systemie IRK lub podać linki do plików zamieszczonych w innym serwisie internetowym do 19 czerwca 2023 r., godz. 14:00;
  • pojedynczy plik nie powinien przekraczać rozmiaru 350 MB w przypadku wgrywania pliku do systemu IRK;
  • moduł do załączania plików lub podania linków znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK:
   moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

   

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 3) = 48 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 3) = 75 pkt.

   

  Wymagania programowe

  • dowolny program zróżnicowany stylistycznie;
  • dopuszczone jest nagrywanie programu bez partii akompaniamentu;
  • program może być wykonany na instrumencie historycznym lub współczesnym.

 

Etap II

a)    Egzamin  kierunkowy z czytania nut a vista - anulowany na podstawie par 5 ust 9 Warunków i trybu rekrutacji.

b)    Egzamin kierunkowy - przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30  minut. anulowany na podstawie par 5 ust 9 Warunków i trybu rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów

(14 pkt. x 2) = 28 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

c)     Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

W przypadku trybu zdalnego link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji. Otrzymanie linku do połączenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do II etapu egzaminów wstępnych. Prosimy o sprawdzenie rubryki "Dodatkowe informacje o przyjęciu" w tabeli w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne". Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi:  150 pkt.