Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram egz. wstępnych 2024 ,tura 1 - Wydział Wokalno-Aktorski
| Marcin Tarnawski

Harmonogram może ulegać zmianom. Aktualne informacje na stronie www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl

Wydział Wokalno-Aktorski

1. tura rekrutacji (czerwiec 2024 r.)

rejestracja i zapisy w IRK do 12 czerwca 2024, g. 12:00

 Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 12 czerwca.

Wokalistyka, stopień I

egzaminy stacjonarne

Próby z akompaniatorami

24/25 czerwca 2024 r.

Śpiew solowy

egzamin: 25 czerwca 2024 r.

Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci wiersza i fragmentu prozy.

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów

egzamin: 27 czerwca 2024 r.

Wokalistyka, stopień II

egzaminy stacjonarne, 
W wyjątkowych przypadkach decyzją Dziekana egzamin może odbyć się w formie zdalnej.

Próby z akompaniatorami

24/25 czerwca 2024 r.

Śpiew solowy

egzamin: 25 czerwca 2024 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów

egzamin: 27 czerwca 2024 r.