Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram egz. wstępnych 2024 tura 1 - Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
| Marcin Tarnawski

Harmonogram może ulegać zmianom. Aktualne informacje na stronie www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl

Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

1. tura rekrutacji (czerwiec 2024)

rejestracja i zapisy w IRK do 12 czerwca 2024, g. 12:00

 Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 12 czerwca.

Dyrygentura symfoniczno-operowaDyrygentura orkiestr dętych - stopień I i II

egzaminy stacjonarne

Próby

25 czerwca 2024 r.

Dyrygentura I st. - godz. 8:00-10:00,
sala 115, ul. Słowackiego 7

Dyrygentura II st. - godz. 10:00-12:00,
sala 115, ul. Słowackiego 7

Dyrygowanie przygotowanym utworem

25 czerwca 2024 r.
Dyrygentura st. I - godz. 12:00-14:00
sala 115, ul. Słowackiego 7

Dyrygentura st. II - godz. 14:00-15:00
sala 115, ul. Słowackiego 7

Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu (stopień I)

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-12:00
sala 208, ul. Słowackiego 7

Gra na instrumencie (stopień I)

25 czerwca 2024 r., godz. 14:00-15:00
sala 13, ul. Słowackiego 7

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

25 czerwca 2024 r.
Dyrygentura I st. - godz. 15:00-16:00
sala 115, ul. Słowackiego 7

Dyrygentura II st. - godz. 16:00-17:00
sala 115, ul. Słowackiego 7

Wokalistyka jazzowa - stopień I i II

egzaminy stacjonarne

Próby z akompaniatorami

26 czerwca 2024 r., godz. 8:00-10:00
ul. Gdańska 20

Śpiew jazzowy, improwizacja (stopień I)

Wykonanie półrecitalu (stopień II)

26 czerwca 2024 r.,
stopień I - godz. 10:00-16:00
stopień II - godz. 18:00-19:00
sala koncertowa, ul. Gdańska 20

Kształcenie słuchu (stopień I)

27 czerwca 2024 r., godz. 10:00-12:00
sala 3, ul. Warmińskiego 13

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

27 czerwca 2024 r.,
stopień I - godz. 14:00-16:00
stopień II - godz. 12:00-14:00
sala 6, ul. Warmińskiego 13

Instrumentalistyka jazzowa - stopień I i II

egzaminy stacjonarne

Gra na instrumencie, improwizacja (stopień I)

Wykonanie półrecitalu (stopień II)

26 czerwca 2024 r.,
stopień I - godz. 10:00-14:00
stopień II - godz. 15:00-17:00
sala 6, ul. Warmińskiego 13

Kształcenie słuchu (stopień I)

27 czerwca 2024 r., godz. 10:00-12:00
sala 3, ul. Warmińskiego 13

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

27 czerwca 2024 r.
stopień I - godz. 14:00-16:00
stopień II - godz. 12:00-14:00
sala 4, ul. Warmińskiego 13

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej - stopień I i II

egzaminy stacjonarne

Próby z akompaniatorami

26 czerwca 2024 r.

Gra na instrumencie/Śpiew jazzowy; Improwizacja; Sprawdzenie dyspozycji manualnych (stopień I)

Dyrygowanie; Gra na instrumencie/Śpiew jazzowy (stopień II)

26 czerwca 2024 r.
Gra na instrumencie stopień I - godz. 10:00-14:00, sala 6, ul. Warmińskiego 13
Gra na instrumencie stopień II - godz. 15:00-17:00, sala 6, ul. Warmińskiego 13

Śpiew jazzowy stopień I - godz. 10:00-16:00
sala koncertowa, ul. Gdańska 20
Śpiew jazzowy stopień II - godz. 18:00-19:00
sala koncertowa, ul. Gdańska 20

Kształcenie słuchu (stopień I)

27 czerwca 2024 r., godz. 10:00-12:00
sala 3, ul. Warmińskiego 13

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

27 czerwca 2024 r.
stopień I - godz. 14:00-16:00
stopień II - godz. 12:00-14:00
sala 4 (instrumenty), sala 6 (śpiew)
ul. Warmińskiego 13

Edukacja muzyczna - stopień I

egzaminy stacjonarne

Próby

25 czerwca 2024 r., godz. 8:00-10:00
sala 110, ul. Słowackiego 7

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych

25 czerwca 2024 r., godz. 11:20-13:30
sala 110, ul. Słowackiego 7

Gra na instrumencie

25 czerwca 2024 r., godz. 15:00-16:30
sala 13, ul. Słowackiego 7

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

25/26 czerwca 2024 r., godz. 17:00-18:30
sala 110, ul. Słowackiego 7

Edukacja muzyczna - stopień II

Dyrygentura chóralna - stopień II

egzaminy stacjonarne

Próby do egzaminu z dyrygowania, emisji głosu i gry na instrumencie

25 czerwca 2024 r., godz. 10:00-10:40
sala 110, ul. Słowackiego 7

Egzamin z wiedzy z zakresu edukacji muzycznej (Edukacja muzyczna)

25 czerwca 2024 r.

Egzamin z gry na instrumencie (Edukacja muzyczna - dla kandydatów którzy wybrali instrument)

25 czerwca 2024 r.

Dyrygowanie; Egzamin z emisji głosu (Dyrygentura chóralna; Edukacja muzyczna - dla kandydatów, którzy wybrali śpiew)

25 czerwca 2024 r., godz. 13:30-14:30
sala 110, ul. Słowackiego 7

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

25 czerwca 2024 r., godz. 14:30-16:30
sala 110, ul. Słowackiego 7

Muzyka kościelna - stopień I

Improwizacja organowa - stopień I

egzaminy stacjonarne

Próby - dyrygowanie i śpiew (Muzyka kościelna)

25 czerwca 2024 r., godz. 10:40-11:00
sala 110, ul. Słowackiego 7

Próby - gra na instrumencie

25 czerwca 2024 r., godz. 9:00-11:00
sala 012, ul. Słowackiego 7

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych (Muzyka Kościelna)

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-11:20
sala 110, ul. Słowackiego 7

Gra na instrumencie - organy

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00
sala 012, ul. Słowackiego 7

Improwizacja organowa (Improwizacja organowa)

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00

sala 012, ul. Słowackiego 7

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00

sala 012, ul. Słowackiego 7

Muzyka kościelna - stopień II

Improwizacja organowa - stopień II

egzaminy stacjonarne

Próby

25 czerwca 2024 r., godz. 9:00-11:00
sala 012, ul. Słowackiego 7

Egzamin z gry na organach (Muzyka kościelna)

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00

sala 012, ul. Słowackiego 7

Egzamin z gry liturgicznej

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00

sala 012, ul. Słowackiego 7

Dyrygowanie (Muzyka kościelna)

25 czerwca 2024 r.

Improwizacja organowa (Improwizacja organowa)

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00

sala 012, ul. Słowackiego 7

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

25 czerwca 2024 r., godz. 11:00-13:00

sala 012, ul. Słowackiego 7