Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram egz. wstępnych 2024, tura 1 - Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
| Marcin Tarnawski

Harmonogram może ulegać zmianom. Aktualne informacje na stronie www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

1. tura rekrutacji (czerwiec 2024 r.)

rejestracja i zapisy w IRK do 12 czerwca 2024, g. 12:00

Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 12 czerwca.

Kompozycja, stopień I

egzaminy stacjonarne

Portfolio – prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów.

wgranie plików w systemie IRK:
do 12 czerwca 2024 r., g. 12:00


egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne.

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Kompozycja, stopień II
egzaminy stacjonarne

a)    Portfolio - prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów o zróżnicowanej obsadzie, w tym jeden utwór ujęty w formę cykliczną.

wgranie plików w systemie IRK:
do 12 czerwca 2024 r., g. 12:00

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

b)    Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku.

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Muzyka filmowa i teatralna, stopień II
egzaminy stacjonarne

a)    Egzamin kierunkowy z przedmiotów: historia muzyki, historia stylów muzycznych, harmonia, techniki kompozytorskie

wgranie plików w systemie IRK:
do 12 czerwca 2024 r., g. 12:00

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

b)    Portfolio – prezentacja dorobku z zakresu komponowania muzyki do filmu/teatru/telewizji/animacji/gier komputerowych

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Teoria Muzyki, stopień I
egzaminy stacjonarne

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne.

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Teoria Muzyki, stopień II
egzaminy stacjonarne

a)    Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

b)    Egzamin kierunkowy z zakresu analizy dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Sound Design, stopień I
egzaminy stacjonarne

Portfolio – prezentacja prac z zakresu projektowania muzyki i/lub dźwięku do filmu/gier

wgranie plików w systemie IRK:
do 12 czerwca 2024 r., g. 12:00

 

egzamin: 27 czerwca 2024 r.

Egzamin kierunkowy obejmujący m.in. sprawdzenie predyspozycji słuchowych, zagadnienia z zakresu wiedzy o muzyce w nowych mediach oraz roli muzyki w kulturze

egzamin: 27 czerwca 2024 r.

Sound Design, stopień II
egzaminy stacjonarne

a)    Egzamin kierunkowy z przedmiotów:
Literatura muzyczna, Analiza dzieła muzycznego, historia filmu

egzamin: 27 czerwca 2024 r.

b)    Portfolio – prezentacja dorobku z zakresu sound designu do multimediów / animacji / gier komputerowych / filmu / teatru / telewizji, zawierająca materiały audiowizualne i inne (płyta DVD / CD / prezentacja multimedialna / partytura).

wgranie plików w systemie IRK:
do 12 czerwca 2024 r., g. 12:00

egzamin: 27 czerwca 2024 r.

Reżyseria Dźwięku, stopień I
egzaminy stacjonarne (egzamin kierunkowy - zdalnie)

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu i harmonia funkcyjna
a) pisemny
b) ustny

egzamin: 25 czerwca 2024 r.

Gra na instrumencie

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

Egzamin kierunkowy obejmujący sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku.

egzamin: 27 czerwca 2024 r.

Matematyka lub fizyka

wynik egzaminu maturalnego przeliczony na skalę 25 punktową (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji).

Egzamin dla Kandydatów, którzy zdawali maturę przed 2006 rokiem (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
27 czerwca 2024 r.

Reżyseria Dźwięku w Nowych Mediach, stopień II
egzaminy stacjonarne

a)    Egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej i kierunkowej

egzamin: 26 czerwca 2024 r.

b)    Portfolio - prezentacja dorobku z zakresu artystycznych form audiowizualnych

wgranie plików w systemie IRK:
do 12 czerwca 2024 r., g. 12:00

egzamin: 26 czerwca 2024 r.